Otrivine Tegen Neusverstopping.

ONZE KLASSIEKE FORMULE, IN DRUPPELFORMAAT
Maakt de neus vrij vanaf 2 minuten tot 10 uur. Hydraterende formule.

Otrivine Tegen Neusverstopping neusdruppels

Neusdruppels, 0,1%

Otrivine Tegen Neusverstopping neusdruppels maken effectief de neus vrij vanaf 2 minuten en tot 10 uur lang. Het kan ook helpen bij het voorkomen van de uitdroging van het neusslijmvlies. De neusdruppels bevatten het actieve ingrediënt xylometazoline hydrochloride dat de doorgangen in de neus vrij maakt, dat de opgezwollen bloedvaten terug naar hun normale grootte brengt.

 • Hoe het werkt

  Otrivine Tegen Neusverstopping neusdruppels bevat xylometazoline hydrochloride. Het verlicht snel een verstopte neus door lokaal bloedvaten te vernauwen in het slijmvlies van de neus, waardoor de zwelling verminderd wordt en de luchtwegen geopend worden. Het vereenvoudigt ook de drainage van de openingen die de sinussen verbinden met de neusholte om ervoor te zorgen dat ze open blijven.

 • Hoe te gebruiken

  Otrivine Tegen Neusverstopping neusdruppels moeten als volgt toegediend worden voor kinderen ouder dan 12 jaar: 2 tot 4 druppels in elk neusgat, 3 maal per dag. De tijdsduur tussen 2 toedieningen dient 8 tot 10 uur te bedragen. Gebruik niet meer dan 3 toedieningen per neusgat, per dag.

  Gedetailleerde instructies:

  Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:

  1. Snuit je neus.
  2. Kantel het hoofd naar achter of, indien liggend in een bed, laat het hoofd over de rand hangen.
  3. Dien in je neusgat de druppels toe zonder dat de pipet de neus aanraakt. Houdt het hoofd een korte tijd gekanteld zodat de druppels zich kunnen verspreiden in de neus. Herhaal in het andere neusgat.
  4. Maak de pipet schoon en laat deze drogen alvorens deze terug in het flesje te plaatsen.

  Om een mogelijke verspreiding van de infectie te voorkomen, mag het flesje slechts door 1 persoon gebruikt worden.

  Het wordt aanbevolen om de laatste applicatie kort voor het slapengaan toe te dienen. De toegediende dosis mag niet overschreden worden en het geneesmiddel mag niet langer dan 3 tot 5 dagen gebruikt worden. Het is aan te raden een arts te raadplegen als de aandoening waarvoor u Otrivine Tegen neusverstopping gebruikt niet duidelijk verbetert na 5 dagen behandeling of wanneer er zich nieuwe symptomen voordoen.

 • Productinformatie

  Wanneer te gebruiken

  Otrivine Tegen neusverstopping maakt deel uit van de groep geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van de symptomen van neusverstopping. Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Behandeling van korte duur van de symptomen van neusverstopping bij bepaalde aandoeningen zoals neusverkoudheid, hooikoorts en allergische rhinitis, sinusitis of ontstekingen van het middenoor.

  Het bevat het actieve ingrediënt xylometazoline hydrochloride dat helpt om de doorgangen in de neus vrij te maken door uitgezette bloedvaten weer hun normale grootte te doen aannemen.

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • U bent allergisch voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathicomimetische amines).
  • Als u lijdt aan geslotenhoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de oogbol).
  • Als u lijdt aan chronische neussontsteking met droge neusholten (rhinitis sicca).
  • Als u lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).

  Als u andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, raadpleeg dan uw huisarts alvorens Otrivine te gebruiken.

  Informeer uw arts of apotheker als bovenstaande informatie op u van toepassing is, aangezien Otrivine dan niet geschikt is voor u.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

  • Als u een hartaandoening hebt.
  • Als u verhoogde bloeddruk hebt (hypertensie).
  • Als u een verhoogde werking van de schildklier hebt (hyperthyroïdie).
  • Als u lijdt aan suikerziekte.
  • Als u feochromocytoom hebt (sterke stijging van de bloeddruk veroorzaakt door een tumor van het bijniermerg die leidt tot de aanmaak van grote hoeveelheden adrenaline en noradrenaline ).
  • Als u een vergroting van de prostaat (prostaathypertrofie) hebt.
  • Als u behandeld wordt met bepaalde antidepressiva gekend als monoamineoxidase inhibitoren (MAO-inhibitoren) of als u deze de afgelopen 2 weken hebt gebruikt.

  Vraag raad aan uw arts in geval van overmatige reactie op Otrivine (duizeligheid, slapeloosheid, beven).

  Mogelijk zal hij u aanraden Otrivine niet verder te gebruiken.

  De aangegeven dosis niet overschrijden, in het bijzonder bij kinderen en oudere personen. Als eerstelijnsbehandeling, is het aangeraden om de neus te spoelen met een fysiologisch serum. Otrivine mag gebruikt worden als tweedelijnsbehandeling. Zoals alle vaatvernauwende middelen met lokale werking mag Otrivine niet langer dan 3 tot 5 dagen zonder onderbreking gebruikt worden. Langdurig overmatig gebruik kan een verslechtering van de symptomen veroorzaken, met een risico op een chronische rhinitis (chronische ontsteking van het neusslijmvlies). Otrivine is niet bestemd voor gebruik in de ogen of mond.

  Om te voorkomen dat mogelijke infecties overgedragen zouden worden, mag het flesje slechts door één enkele persoon gebruikt worden.

  Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

  Kinderen

  Gebruik Otrivine 1 mg/ml niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.

  Verdere informatie

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Het is afgeraden om de neusdruppels meer dan 1 maand na eerste opening van de flacon nog te gebruiken. Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de originele verpakking.

  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit is te vinden op de doos na ‘EXP’.

  Ingrediënten

  Otrivine Tegen Neusverstopping Neusdruppels bevat 0,1% van het actieve ingrediënt xylometazoline hydrochloride.

  De andere ingrediënten zijn sorbitol, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumchloride, natriumedetaat, benzalkoniumchloride, sorbitol (70%), methylhydroxypropylcellulose, gezuiverd water.

  Lees altijd de bijsluiter.

  Download productinformatie.