Otrivine Anti-Allergie.

VERLICHT DE NEUS EN DE OGEN TOT 24U
Verlicht 6 allergische symptomen van de de neus en de ogen, tot 24 uur lang.

Otrivine Anti-Allergie neusspray

Fluticasonpropionaat

Otrivine Anti-Allergie verlicht 6 allergische symptomen van de de neus en de ogen tot 24 uur lang, zonder slaperigheid te veroorzaken

 • Hoe het werkt

  Otrivine Anti-Allergie bevat fluticasonpropionaat, een nasaal corticosteroïd dat bij dagelijks gebruik allergische symptomen vermindert. Deze spray helpt de reacties van uw lichaam op allergenen (‘prikkels’) in de omgeving onder controle te houden. Otrivine Anti-Allergie wordt gebruikt voor behandeling van de allergische klachten die zich voordoen bij hooikoorts en andere allergenen in de lucht, zoals een allergie voor huisdieren, huisstofmijt of schimmelsporen. Het verlicht klachten zoals niezen, jeukende en waterige ogen en een lopende, jeukende of verstopte neus tot 24 uur lang.

 • Hoe te gebruiken

  Otrivine Anti-Allergie moet als volgt toegediend worden, voor volwassenen vanaf 18 jaar:

  De aanbevolen dosis is éénmaal daags, liefst ’s ochtends, twee verstuivingen in elk neusgat. Wanneer uw klachten verminderen, kunt u de dosis mogelijk verlagen naar dagelijks één verstuiving per neusgat. Als uw klachten heel ernstig zijn, kan het nodig zijn om de dosis te verhogen naar tweemaal per dag twee verstuivingen per neusgat totdat de klachten verminderen. Dit mag u echter maar voor korte tijd doen.

  • Per dag niet meer dan 8 verstuivingen (4 per neusgat) gebruiken.
  • Gebruik de laagst mogelijke dosis om uw klachten onder controle te houden.
  • Mochten uw klachten na 7 dagen niet verminderd zijn of niet goed onder controle zijn, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  • Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis.

  Gedetailleerde instructies:

  Voor volwassenen vanaf 18 jaar. Alleen in de neus gebruiken. Niet doorslikken. Niet in uw ogen spuiten:

  1. Snuit voorzichtig uw neus.
  2. Schud het flesje goed en verwijder de dop. 
  3. Als het een nieuw flesje Otrivine Anti-Allergie is of als u de spray enkele dagen niet hebt gebruikt, moet u het product eerst klaarmaken voor gebruik. Druk het pompje enkele malen naar beneden totdat er een fijne nevel uit het flesje komt.
  4. Steek de tuit in uw ene neusgat en druk het andere neusgat dicht, kantel uw hoofd lichtjes naar voren en houd het flesje rechtop. Richt de tuit iets van het midden van uw neus vandaan.
  5. Begin langzaam in te ademen via uw neus. Terwijl u inademt, drukt u met uw vingers de tuit stevig omlaag naar de hals van het flesje, zodat er nevel in uw neus wordt gespoten.
  6. Adem uit via uw mond. Herhaal stap 3 voor een tweede verstuiving in hetzelfde neusgat.
  7. Haal de tuit uit dit neusgat en adem uit via uw mond.
  8. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor het andere neusgat.
  9. Nadat u de spray hebt gebruikt, veegt u de tuit af met een schone tissue of zakdoek en doet u de dop er weer op.

  Het kan 3 à 4 dagen duren voordat maximale bescherming door Otrivine Anti-Allergie is opgebouwd. U kunt klachten voorkomen door te beginnen met het gebruik van het product vóórdat u bloot komt te staan aan de gebruikelijke ‘prikkels’. U mag Otrivine Anti-Allergie niet langer gebruiken dan de periode waarin u blootstaat aan de ‘prikkels’ (bvb pollen) die gewoonlijk uw allergie veroorzaken.

 • Productinformatie

  Wanneer te gebruiken

  Otrivine Anti-Allergie bevat fluticasonpropionaat, een corticosteroïd dat bij dagelijks gebruik allergische symptomen vermindert. Deze spray helpt de reacties van uw lichaam op allergenen (‘prikkels’) in de omgeving onder controle te houden. Otrivine Anti-Allergie wordt gebruikt bij volwassenen van 18 jaar en ouder voor behandeling van de allergische klachten die zich voordoen bij hooikoorts en andere allergenen in de lucht, zoals een allergie voor huisdieren, huisstofmijt of schimmelsporen. Het verlicht klachten zoals niezen, jeukende en waterige ogen en een lopende, jeukende of verstopte neus gedurende maximaal 24 uur.

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  Als u allergisch bent voor fluticasonpropionaat of een van de andere stoffen in dit geneesmiddel.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Neem in de volgende gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

  • u gebruikt geneesmiddelen die corticosteroiden bevatten, zoals cremes tegen eczeem, astma-inhalators, tabletten, injecties, neussprays of oog-/neusdruppels
  • u hebt een infectie in uw neus of sinussen (neusholten) of een verkoudheid, u hebt een hoge temperatuur, u hebt onlangs een operatie ondergaan, letsel opgelopen of zweertjes in uw neus gehad.

  Mochten uw klachten na 7 dagen niet verminderd zijn, neem dan contact op met uw arts. Niet langer dan 3 maanden achter elkaar gebruiken, tenzij uw arts dit voorschrijft.

  Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen. Dit kan veroorzaakt worden door aandoeningen zoals cataract of glaucoma.

  Wanneer hoge doses van neussprays met corticosteroiden gedurende lange tijd worden gebruikt, kunnen bijwerkingen optreden doordat het medicijn door het lichaam wordt geabsorbeerd. De kans op dergelijke bijwerkingen is veel minder groot dan bij orale corticosteroiden. Ook kunnen ze per patient en per corticosteroidepreparaat verschillen. Tot de mogelijke systemische effecten behoren het Cushing-syndroom, cushingoide kenmerken, adrenale suppressie, groeivertraging bij kinderen en jongeren en in zeldzamere gevallen een verlaagde botmineraaldichtheid, effecten op het glucosemetabolisme en diverse psychische effecten of effecten op het gedrag, waaronder psychomotorische hyperactiviteit, slaapstoornissen, angst, depressie of agressie (met name bij kinderen).

  Behandeling met hogere dan aanbevolen doses van nasale corticosteroiden kan leiden tot klinisch significante adrenale suppressie. Als er aanwijzingen zijn voor het gebruik van hogere doses dan aanbevolen, dient in perioden van stress of electieve chirurgie een aanvullende dekking met systemische corticosteroiden te worden overwogen.

  Waarop moet u letten met eten en drinken?

  U kunt Otrivine Anti-Allergie op een willekeurig tijdstip gebruiken, met of zonder voedsel.

  Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er zijn geen gegevens over de effecten van dit geneesmiddel op de vruchtbaarheid.

  Rijvaardigheid en het gebruik van machines

  Het is niet waarschijnlijk dat Otrivine Anti-Allergie van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van machines. Otrivine Anti-Allergie bevat benzalkoniumchloride, dat ademhalingsproblemen (bronchospasme) of irritatie en, vooral bij langdurig gebruik, oedeem van het neusslijmvlies kan veroorzaken.

  Verdere informatie

  Bewaar buiten het bereik van kinderen. Verkrijg medisch advies vooraleer het product te gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding. Bewaren beneden 30°C. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit is te vinden op de doos na ‘EXP’.

  Ingrediënten

  • De werkzame stof in dit middel is fluticasonpropionaat. Met elke verstuiving wordt 100 mg suspensie afgegeven. Deze bevat 50 microgram fluticasonpropionaat die als dosis wordt toegediend.
  • De andere stoffen in dit middel zijn glucose (watervrij), microcrystallinecellulose, carmellosenatrium, fenylethylalcohol, benzalkoniumchloride, polysorbaat 80 en gezuiverd water.

  Lees altijd de bijsluiter.

  Download productinformatie.