Otrivine Duo Neusspray.

2-IN-1 WERKING
Een unieke formule die zowel je verstopte als lopende neus verlicht.

Otrivine Duo neusspray

Neusspray

Maakt uw neus vrij en stopt een lopende neus. Verlicht twee symptomen van een verkoudheid, in één keer.
Otrivine Duo bevat 2 actieve ingrediënten: xylometazoline hydrochloride en ipratropium bromide. Xylometazoline maakt de doorgangen in de neus vrij, en brengt de opgezwollen bloedvaten terug naar hun normale grootte. Ipratropium bromide verlicht de loopneus. 

 • Hoe het werkt

  Otrivine Duo bevat 2 actieve ingrediënten: xylometazoline hydrochloride en ipratropium bromide. Xylometazoline maakt de doorgangen in de neus vrij, en brengt de opgezwollen bloedvaten terug naar hun normale grootte. Ipratropium bromide verlicht de loopneus.

 • Hoe te gebruiken

  Otrivine Duo Neusspray moet als volgt toegediend worden: 1 spray in elk neusgat tot 3 keer per dag; er moeten minstens 6 uren zitten tussen twee opeenvolgende dosissen.

  Gedetailleerde instructies:

  Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar, één keer spuiten in elk neusgat tussen 1 en maximum 3 keer per dag.

  1. Snuit je neus.
  2. Voor de eerste toepassing of indien langer dan 6 dagen niet gebruikt, pomp enkele malen totdat er een gelijkmatige verstuiving ontstaat.
  3. Hou het flesje rechtop, buig het hoofd lichtjes naar voren en plaats het neusstuk in een neusgat.
  4. Verstuif en adem tegelijkertijd zachtjes in door de neus. Herhaal in het andere neurgat.
  5. Maak het neusstuk schoon en laat deze drogen alvorens de beschermdop terug te plaatsen.
 • Productinformatie

  Wanneer te gebruiken

  Voor volwassenen ouder dan 18 jaar. Otrivine Duo Neusspray is aangewezen voor de symptomatische behandeling van een verstopte neus en lopende neus geassocieerd met een neusverkoudheid.

  Voorzorgsmaatregelen

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • Bij kinderen jonger dan 18 jaar, aangezien er onvoldoende gegevens zijn over veiligheid en werkzaamheid;
  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • Als u allergisch bent voor atropine of gelijkaardige stoffen, bijvoorbeeld hyosciamine en scopolamine;
  • Als uw hypofyse verwijderd werd door chirurgie via de neus;
  • Als u hersenchirurgie onderging waarbij de heelkundige ingreep werd uitgevoerd via de neus of de mond;
  • Als u glaucoom (verhoogde druk in het oog) heeft;
  • Als u een hele droge neus (ontsteking van het neusslijmvlies, rhinitis sicca) heeft.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, als u lijdt aan:

  • een hartziekte
  • verhoogde bloeddruk
  • diabetes
  • een overactieve schildklier (hyperthyroïdie)
  • moeilijkheden bij het urineren en/of een vergrote prostaatklier
  • nauwe hoek glaucoom
  • neiging tot bloedneuzen
  • darmobstructie (dunne darm)
  • mucoviscidose
  • een goedaardig gezwel aan de bijnieren dat hoge hoeveelheden adrenaline en noradrenaline (feochromocytoom) vrijstelt of als u bijzonder gevoelig bent voor adrenaline en noradrenaline, aangezien u dan duizeligheid, beven, verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk en slapeloosheid kan ervaren.

  Onmiddellijke overgevoeligheid (allergische reactie) kan optreden. Dit kan waargenomen worden als jeukende rode huiduitslag met ontsteking van de huid (netelroos), moeilijkheden met ademhalen en spreken, moeilijkheden met slikken door zwelling van de lippen, het aangezicht of de keel.Deze symptomen kunnen individueel of gecombineerd optreden in geval van een ernstige allergische reactie. Als dit gebeurt, STOP dan onmiddellijk met het gebruik van Otrivine Duo.

  Otrivine Duo mag niet meer dan 7 opeenvolgende dagen gebruikt worden. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een dokter. Langdurig en excessief gebruik kan het verstopte gevoel in de neus doen terugkeren of verergeren en kan leiden tot zwelling van het neusslijmvlies. Vermijd het verstuiven van Otrivine Duo in of rond de ogen. Als dit gebeurt, reinig de ogen dan grondig met water. Uw zicht kan tijdelijk wazig worden en de ogen kunnen geïrriteerd, pijnlijk en rood zijn. Als dit gebeurt, contacteer dan u w arts voor advies. Nauwe hoek glaucoom kan ook verergeren.

  Kinderen en adolescenten

  Het gebruik van Otrivine Duo bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar is niet aangeraden door een gebrek aan voldoende documentatie over veiligheid en doeltreffendheid.

  Zwangerschap en borstvoeding

  Otrivine Duo mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap tenzij uw arts het u aanraadt. Tijdens de borstvoedingsperiode mag Otrivine Duo niet worden gebruikt tenzij uw arts beslist dat de voordelen opwegen tegen het mogelijk gevaar voor de zuigeling.

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

  Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

  Rijvaardigheid en het gebruik van machines

  Visuele stoornissen (waaronder wazig zicht en verwijding van de pupil), duizeligheid en vermoeidheid zijn gerapporteerd bij gebruik van Otrivine Duo. Als u hiervan last heeft, vermijd dan om met de auto te rijden, machines te besturen of deel te nemen aan activiteiten waar deze symptomen uzelf of anderen in gevaar brengen.

  Verdere informatie

  Bewaar buiten het bereik van kinderen. Verkrijg medisch advies vooraleer het product te gebruiken bij borstvoeding. Gebruik het niet na de vervaldatum vermeld op de fles.

  Ingrediënten

  De werkzame stoffen zijn xylometazolinehydrochloride en ipratropiumbromide. 1 ml bevat 0,5 mg xylometazolinehydrochloride en 0,6 mg ipratropiumbromide. 1 verstuiving bevat 70 microgram xylometazolinehydrochloride en 84 microgram ipratropiumbromide.

  De andere stoffen zijn dinatriumedetaat, glycerol (85%), gezuiverd water, natriumhydroxide en zoutzuur.

  Lees altijd de folder met informatie voor de patiënt.

  Download productinformatie.