Otrivine Tegen Een Verstopte Neus.

MAAKT SNEL EN EFFECTIEF  NEUS VRIJ
Maakt uw neus vrij vanaf 2 minuten en tot 10 uur lang.
Hydraterende formule.

Otrivine Tegen Een Verstopte Neus Neusspray

Neusspray 0,1%

Otrivine Tegen Neusverstopping neusspray maakt effectief uw neus vrij vanaf 2 minuten en tot 10 uur lang. Kan helpen bij het voorkomen van de uitdroging van het neusslijmvlies. Het bevat het actieve ingrediënt xylometazoline hydrochloride dat de doorgangen in de neus vrij maakt, door de opgezwollen bloedvaten terug naar hun normale grootte te brengen.

 • Hoe het werkt

  Otrivine Tegen Neusverstopping Neusspray levert een exacte dosis van het actieve bestanddeel af in de neus om snel de verstopte neus te verlichten. Het levert gedurende 10 uren verlichting en dit vanaf 2 minuten. Het bevat het actieve ingrediënt xylometazoline hydrochloride dat de doorgangen in de neus vrij maakt waardoor het slijm gemakkelijker verwijderd kan worden en de opgezwollen bloedvaten terug naar hun normale grootte te brengen.

 • Hoe te gebruiken

  Spuit één keer in elk neusgat, niet meer dan 3 keer per dag.

  Gedetailleerde instructies:

  Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar, één keer spuiten in elk neusgat 1 en 3 keer per dag.

  1. Snuit je neus 
  2. Voor de eerste toepassing, pomp enkele malen totdat er een gelijkmatige verstuiving ontstaat
  3. Hou het flesje rechtop, buig het hoofd lichtjes naar voren en plaats het neusstuk in een neusgat
  4. Verstuif en adem tegelijkertijd zachtjes in door de neus. Herhaal in het andere neurgat.
  5. Maak het neusstuk schoon en laat deze drogen alvorens de beschermdop terug te plaatsen.

  Otrivine Tegen neusverstopping mag niet langer dan 3 tot 5 dagen gebruikt worden. Het is aan te raden een arts te raadplegen als de aandoening waarvoor u Otrivine Tegen neusverstopping gebruikt niet duidelijk verbetert na 5 dagen behandeling of wanneer er zich nieuwe symptomen voordoen. Om de mogelijke verspreiding van infectie te voorkomen, mag slechts één persoon elke spray gebruiken.

 • Productinformatie

  Wanneer te gebruiken

  Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Otrivine Tegen Neusverstopping Neusspray verlicht een verstopte neus als gevolg van verkoudheden, hooikoorts of andere allergische rhinitis en sinusitis.

  Het bevat het actieve ingrediënt xylometazoline hydrochloride dat helpt om de doorgangen in de neus vrij te maken door uitgezette bloedvaten weer hun normale grootte te doen aannemen.

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • U bent allergisch voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathicomimetische amines).
  • Als u lijdt aan geslotenhoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de oogbol).
  • Als u lijdt aan chronische neussontsteking met droge neusholten (rhinitis sicca).
  • Als u lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).

  Als u andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, raadpleeg dan uw huisarts alvorens Otrivine te gebruiken.

  Informeer uw arts of apotheker als bovenstaande informatie op u van toepassing is, aangezien Otrivine dan niet geschikt is voor u.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

  • Als u een hartaandoening hebt.
  • U verhoogde bloeddruk hebt (hypertensie).
  • Als u een verhoogde werking van de schildklier hebt (hyperthyroïdie).
  • Als u lijdt aan suikerziekte.
  • Als u feochromocytoom hebt (sterke stijging van de bloeddruk veroorzaakt door een tumor van het bijniermerg die leidt tot de aanmaak van grote hoeveelheden adrenaline en noradrenaline ).
  • Als u een vergroting van de prostaat (prostaathypertrofie) hebt.
  • Als u behandeld wordt met bepaalde antidepressiva gekend als monoamineoxidase inhibitoren (MAO-inhibitoren) of als u deze de afgelopen 2 weken hebt gebruikt.

  Vraag raad aan uw arts in geval van overmatige reactie op Otrivine (duizeligheid, slapeloosheid, beven).

  Mogelijk zal hij u aanraden Otrivine niet verder te gebruiken.

  De aangegeven dosis niet overschrijden, in het bijzonder bij kinderen en oudere personen. Als eerstelijnsbehandeling, is het aangeraden om de neus te spoelen met een fysiologisch serum. Otrivine mag gebruikt worden als tweedelijnsbehandeling. Zoals alle vaatvernauwende middelen met lokale werking mag Otrivine niet langer dan 3 tot 5 dagen zonder onderbreking gebruikt worden. Langdurig overmatig gebruik kan een verslechtering van de symptomen veroorzaken, met een risico op een chronische rhinitis (chronische ontsteking van het neusslijmvlies). Otrivine is niet bestemd voor gebruik in de ogen of mond.

  Om te voorkomen dat mogelijke infecties overgedragen zouden worden, mag het flesje slechts door één enkele persoon gebruikt worden.

  Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

  Kinderen

  Gebruik Otrivine 1 mg/ml niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.

  Verdere informatie

  Bewaar buiten het bereik van kinderen. Verkrijg medisch advies vooraleer het product te gebruiken bij borstvoeding.

  Gebruik het niet na de vervaldatum vermeld op de fles.

  Ingrediënten

  Otrivine Tegen Neusverstopping Neusspray bevat 0,1% van het actieve ingrediënt xylometazoline hydrochloride. 

  De andere ingredienten zijn sorbitol, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumchloride, natriumedetaat, benzalkoniumchloride, sorbitol (70%), methylhydroxypropylcellulose, gezuiverd water.

  Lees altijd de bijsluiter.

  Download productinformatie.