Otrivine Sine Conservans Tegen Verstopte Neus.

NEUSSPRAY SPECIAAL AANGEPAST VOOR UW  KINDEREN
Een spray die snel en langdurig de verstopte neus van kinderen vanaf 2 jaar verlicht.

Otrivine Sine Conservans Tegen Verstopte Neus Neusspray

Neusspray 0,05%

Otrivine Sine Conservans Tegen Neusverstopping neusspray maakt effectief het neus van uw kindje vrij vanaf 2 minuten en tot 10 uur lang. De spray, speciaal aangepast voor kinderen vanaf 2 jaar, bevat het actieve ingrediënt xylometazoline hydrochloride.

 • Hoe het werkt

  Otrivine Tegen Neusverstopping neusdruppels bevatten xylometazoline hydrochloride. Het verlicht snel een verstopte neus door lokaal bloedvaten te vernauwen in het slijmvlies van de neus, waardoor de zwelling verminderd wordt en de luchtwegen geopend worden. Het vereenvoudigt ook de drainage van de openingen die de sinussen verbinden met de neusholte om ervoor te zorgen dat ze open blijven.

 • Hoe te gebruiken

  • Kinderen van 2 tot en met 6 jaar: Onder toezicht van de ouders.

  1 verstuiving in elk neusgat, 1 tot 3 maal per dag. De tijdsduur tussen 2 toedieningen dient 8 tot 10 uur te bedragen. Gebruik niet meer dan 3 toedieningen per neusgat, per dag.

  • Kinderen van 6 tot en met 12 jaar: Onder toezicht van de ouders.

  1 tot 2 verstuivingen in elk neusgat, 2 tot 3 maal per dag. De tijdsduur tussen 2 toedieningen dient 8 tot 10 uur te bedragen. Gebruik niet meer dan 3 toedieningen per neusgat, per dag. De laatste toediening kan voor het slapengaan gebeuren.

  1. Maak de neus van uw kind schoon.
  2. Voor de eerste toepassing, pomp enkele malen totdat er een gelijkmatige verstuiving ontstaat.
  3. Hou het flesje rechtop, buig het hoofd van je kind lichtjes naar voren en plaats het neusstuk in een neusgat.
  4. Verstuif en vraag aan je kind om tegelijkertijd zachtjes door de neus in te ademen. Herhaal in het andere neusgat.
  5. Maak het neusstuk schoon en laat deze drogen alvorens de bescherm terug te plaatsen.
 • Productinformatie

  Wanneer te gebruiken

  Otrivine Sine Conservans maakt deel uit van de groep geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van de symptomen van neusverstopping bij kinderen van 2 tot 12 jaar.

  Het is aangewezen voor de behandeling van korte duur van de symptomen van neusverstopping bij bepaalde aandoeningen zoals neusverkoudheid, hooikoorts, allergische rhinitis of sinusitis.

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • Uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • Uw kind is allergisch voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathicomimetische amines).
  • Als uw kind lijdt aan geslotenhoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de oogbol).
  • Als uw kind lijdt aan chronische neussontsteking met droge neusholten (rhinitis sicca).
  • Als uw kind lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).

  Als uw kind andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, raadpleeg dan uw arts alvorens Otrivine toe te dienen. Informeer uw arts of apotheker als bovenstaande informatie op uw kind van toepassing is, aangezien Otrivine dan niet geschikt is voor hem/haar.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel toedient aan uw kind, als hij/zij:

  • Een hartaandoening heeft.
  • Een verhoogde bloeddruk heeft (hypertensie).
  • Een verhoogde werking van de schildklier heeft (hyperthyroïdie).
  • Lijdt aan suikerziekte.
  • Een feochromocytoom heeft (sterke stijging van de bloeddruk veroorzaakt door een tumor van het bijniermerg die leidt tot de aanmaak van grote hoeveelheden adrenaline en noradrenaline).
  • Een vergroting van de prostaat (prostaathyprertrofie) heeft.
  • Behandeld wordt met bepaalde antidepressiva gekend als monoamine oxidase inhibitoren (MAOinhibitoren) of deze de afgelopen 2 weken heeft toegeidend gekregen.

  Vraag raad aan uw arts in geval van overmatige reactie op Otrivine (duizeligheid, slapeloosheid, beven). Mogelijk zal hij u aanraden Otrivine niet verder toe te dienen.

  De aangegeven dosis niet overschrijden, in het bijzonder bij kinderen en oudere personen.

  Als eerstelijnsbehandeling, is het aangeraden om de neus te spoelen met een fysiologisch serum. Otrivine mag gebruikt worden als tweedelijnsbehandeling. Zoals alle vaatvernauwende middelen met lokale werking mag Otrivine niet langer dan 3 tot 5 dagen zonder onderbreking gebruikt worden. Langdurig overmatig gebruik kan een verslechtering van de symptomen veroorzaken, met een risico op een chronische rhinitis (chronische ontsteking van het neusslijmvlies). Otrivine is niet bestemd voor gebruik in de ogen of mond.

  Om te voorkomen dat mogelijke infecties overgedragen zouden worden, mag het flesje slechts door één enkele persoon gebruikt worden.

  Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor uw kind van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

  Kinderen

  Gebruik Otrivine 0,5 mg/ml niet bij kinderen jonger dan 2 jaar.

  Verdere informatie

  Otrivine Sine Conservans Tegen Neusverstopping neusspray is beschikbaar in 10 ml verpakkingen. Bewaar buiten het bereik van kinderen. Gebruik het niet na de vervaldatum vermeld op de fles. Bewaar niet bij een temperatuur boven de 25°C.

  Ingrediënten

  De werkzame stof in dit middel is: xylometazoline, aanwezig als xylometazoline hydrochloride 0,5 mg/ml, overeenkomend met 0,44 mg/ml xylometazoline. Elke verstuiving van de neusspray bevat 35 microgram xylometazolinehydrochloride wat overeenkomt met 30,4 microgram xylometazoline. De andere stoffen in dit middel zijn: natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumchloride, dinatriumedetaat, gezuiverd water.

  Lees altijd de bijsluiter.

  Download productinformatie.