Otrivine Tegen Neusverstopping.

DRUPPELS SPECIAAL AANGEPAST VOOR UW KINDEREN
Voor mensen die liever druppels hebben om snel en langdurig het verstopte neus van hun kindje vanaf 2 jaar te verlichten.

Otrivine Tegen Neusverstopping voor kinderen

Neusdruppels, 0,05%

Otrivine Tegen Neusverstopping 0,5 mg/ml neusdruppels maken effectief de neus van uw kind vrij vanaf 2 minuten en tot 10 uur lang. Het kan ook helpen bij het voorkomen van de uitdroging van het neusslijmvlies.
De druppels, aangepast voor kinderen van 2 tot 12 jaar, bevatten xylometazoline hydrochloride.

 • Hoe het werkt

  Otrivine Tegen Neusverstopping 0,5 mg/ml, neusdruppels bevatten xylometazoline hydrochloride en werden speciaal voor kinderen vanaf 2 jaar ontworpen. Het verlicht snel een verstopte neus door lokaal bloedvaten te vernauwen in het slijmvlies van de neus, waardoor de zwelling verminderd wordt en de luchtwegen geopend worden. Het vereenvoudigt ook de drainage van de openingen die de sinussen verbinden met de neusholte om ervoor te zorgen dat ze open blijven.

 • Hoe te gebruiken

  Otrivine Tegen Neusverstopping 0,5 mg/ml neusdruppels moeten als volgt toegediend worden:

  • Kinderen van 2 tot 6 jaar: Onder toezicht van de ouders. 1 tot 2 druppels in elk neusgat, 1 tot 3 maal per dag. De tijdsduur tussen 2 toedieningen dient 8 tot 10 uur te bedragen.
  • Kinderen van 6 tot en met 12 jaar: Onder toezicht van de ouders. 2 tot 4 druppels in elk neusgat, 2 tot 3 maal per dag. De tijdsduur tussen 2 toedieningen dient 8 tot 10 uur te bedragen.

  Gebruik niet meer dan 3 toedieningen per dag, per neusgat.

  Voor kinderen vanaf 2 jaar:

  1. Maak de neus van je kind zachtjes schoon.
  2. Voor gebruik, oefen eens met de pipet om een goede controle over de dosis te ontwikkelen.
  3. Kantel het hoofd van je kind lichtjes naar achter, maar zorg dat het comfortabel blijft.
  4. Dien voorzichtig in elk neusgat de druppels toe zonder dat de pipet de neus aanraakt. Houdt het hoofd een korte tijd gekanteld zodat de druppels zich kunnen verspreiden in de neus.
  5. Als de druppels de neus van het kind volledig hebben gemist, dien deze dan opnieuw toe.
  6. Als een kleine hoeveelheid van de druppel toch in de neus terechtkomt, dien dan geen druppel meer toe.
  7. Herhaal in het andere neusgat.
  8. Maak de pipet schoon en laat deze drogen alvorens deze terug in het flesje te plaatsen.
 • Productinformatie

  Wanneer te gebruiken

  Otrivine Tegen neusverstopping maakt deel uit van de groep geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van de symptomen van neusverstopping. Het is aangewezen bij kinderen van 2 tot 12 jaar. Behandeling van korte duur van de symptomen van neusverstopping bij bepaalde aandoeningen zoals neusverkoudheid, hooikoorts en allergische rhinitis, sinusitis of ontstekingen van het middenoor.

  Het bevat het actieve ingrediënt xylometazoline hydrochloride dat helpt om de doorgangen in de neus vrij te maken door uitgezette bloedvaten weer hun normale grootte te doen aannemen.

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • Uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • Uw kind is allergisch voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathicomimetische amines).
  • Als uw kind lijdt aan geslotenhoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de oogbol).
  • Als uw kind lijdt aan chronische neussontsteking met droge neusholten (rhinitis sicca).
  • Als uw kind lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).

  Als uw kind andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, raadpleeg dan uw arts alvorens Otrivine toe te dienen. Informeer uw arts of apotheker als bovenstaande informatie op uw kind van toepassing is, aangezien Otrivine dan niet geschikt is voor hem/haar.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel toedient aan uw kind, als hij/zij:

  • Een hartaandoening heeft.
  • Een verhoogde bloeddruk heeft (hypertensie).
  • Een verhoogde werking van de schildklier heeft (hyperthyroïdie).
  • Lijdt aan suikerziekte.
  • Een feochromocytoom heeft (sterke stijging van de bloeddruk veroorzaakt door een tumor van het bijniermerg die leidt tot de aanmaak van grote hoeveelheden adrenaline en noradrenaline).
  • Een vergroting van de prostaat (prostaathyprertrofie) heeft.
  • Behandeld wordt met bepaalde antidepressiva gekend als monoamine oxidase inhibitoren (MAOinhibitoren) of deze de afgelopen 2 weken heeft toegeidend gekregen.

  Vraag raad aan uw arts in geval van overmatige reactie op Otrivine (duizeligheid, slapeloosheid, beven). Mogelijk zal hij u aanraden Otrivine niet verder toe te dienen.

  De aangegeven dosis niet overschrijden, in het bijzonder bij kinderen en oudere personen.

  Als eerstelijnsbehandeling, is het aangeraden om de neus te spoelen met een fysiologisch serum. Otrivine mag gebruikt worden als tweedelijnsbehandeling. Zoals alle vaatvernauwende middelen met lokale werking mag Otrivine niet langer dan 3 tot 5 dagen zonder onderbreking gebruikt worden. Langdurig overmatig gebruik kan een verslechtering van de symptomen veroorzaken, met een risico op een chronische rhinitis (chronische ontsteking van het neusslijmvlies). Otrivine is niet bestemd voor gebruik in de ogen of mond.

  Om te voorkomen dat mogelijke infecties overgedragen zouden worden, mag het flesje slechts door één enkele persoon gebruikt worden.

  Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor uw kind van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

  Kinderen

  Gebruik Otrivine 0,5 mg/ml niet bij kinderen jonger dan 2 jaar.

  Verdere informatie

  Bewaar buiten het bereik van kinderen. Verkrijg medisch advies vooraleer het product te gebruiken bij borstvoeding. Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de originele verpakking. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit is te vinden op de doos na ‘EXP’.

  Ingrediënten

  De werkzame stof in dit middel is: xylometazoline, als 0,5 mg xylometazoline hydrochloride per ml oplossing (wat overeenkomt met 0,44 mg/ml xylometazoline). De andere stoffen in dit middel zijn: natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumchloride, natriumedetaat, benzalkoniumchloride, sorbitol (70%), methylhydroxypropylcellulose, gezuiverd water. 

  Lees altijd bijsluiter voor gebruik.

  Download productinformatie.